Кои сме ние

Фондация “Колектив марш на любовта за осъзнаване и реализиране единството на човечеството” е международна асоциация с идеална цел с административен център в гр. Атина, Гърция и офиси в различни държави, включително България, Италия, Франция и Бразилия.
В България фондацията е регистрирана като юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейността си в обществена полза. Девизът на организацията е: ЗА ОСЪЗНАВАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ ЕДИНСТВОТО НА ЧОВЕЧЕСТВОТО. Чрез своите програми фондация “Марш на любовта” предоставя помощ на страдащите хора – без никакво разграничение по раса, цвят на кожата, пол или религия, като подпомага най-вече деца-сираци и бедни възрастни хора, както на индивидуално, така и на колективно ниво. Дейността на фондацията е основана изключително на доброволен принцип и нито един от сътрудниците й не получава заплащане, включително и административният състав, затова всички постъпления се използват изцяло за подпомагане на нуждаещите се.